Кулен

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
С О С Т А В

•  Пченкарен леб 44%,
•  растителен намаз 18%,
•  кулен 16%,
•  кашкавал 16%,
•  корнишони 6%.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
А Л Е Р Г Е Н И
Глутен, млечни протеини.
Може да има трагови од соја, сусам, синап.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
НУТРИТИВНИ ВРЕДНОСТИ/ 100гр
Енергетска вр.  241.3 Kcal/ 1009.8 KJ
Протеини  14.53 %
Јаглехидрати 32.09 %
Заситени масни киселини 1.70 %
Незаситени масни киселини 3.70 %
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .